Биология и здравно образование – 9 клас

Тестът е за проверка на знанията по биология и здравно образование в края на 9-ти клас. Може да се ползва като входно ниво за 10-ти клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-14 13:15:44
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Възможността на организма да понася изменения в силата или количеството на даден абиотичен екологичен фактор се нарича:

  2. Организмите с ниска екологична пластичност се наричат:

  3. Към отрицателните междувидови взаимоотношения можем да причислим:

  4. Мономерните единици на нуклеиновите киселини са:

  5. Кой от изброените химични елементи не принадлежи към органогенните?

  6. Еукариотните клетки се различават от прокариотните клетки по наличие на:

  7. Коя от функциите е характерна за рибозомите?

  8. Мейозата е вид клетъчно делене и води до образуване на:

  9. Под понятието метаболизъм разбираме:

  10. Кое от твърденията е вярно за процеса транскрибция?