Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При изпращане на непоискани търговски съобщения доставчикът е длъжен:

  2. Това, което отличава електронният от хартиения документ е:

  3. Съпоставката между домейн име и търговска марка се прави на основата между:

  4. Насоките за правното регулиране в сферата на електронната търговия, в рамките на ЕС, са заложени в:

  5. При изграждането на електронното правителство:

  6. Сходството между домейн имена и търговски марки се състои в:

  7. Значение на саморъчен подпис има:

  8. В широк смисъл понятието електронна търговия се определя като:

  9. При подаване на документ до администрация по електронен път, документите трябва да бъдат автентифицирани с унивирсален ел. подпис.

  10. Понятията „домейн” и „домейн име” са:

1562

Total Connections