Химия и опазване на околната среда

Тест за 12-ти клас по химия и опазване на околната среда за проверка на знанията по предмета, усвоени през учебната година. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 22:16:05
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какви видове въглеродни атоми се съдържат в правите въглеводородни вериги с повече от четири въглеродни атома?

  2. Съгласно структурната теория свойствата на органичните съединения зависят:

  3. Ковалентна неполярна връзка се осъществява само между:

  4. Необходимо и достатъчно условие за образуването на донорно-акцепторната връзка е наличието на:

  5. Хибридизацията е модел, който обяснява:

  6. Колко хибридни орбитали се образуват при sp3d2-хибридизация на атомните орбитали на един атом?

  7. Какъв вид химична връзка се образува при припокриването на р- и р- орбитали над и под мислената ос, свързваща атомните ядра, ако във всяка от тях има един електрон?

  8. Само 2,3-диметилбутан може да се получи чрез синтеза на Вюрц от натрий и:

  9. Алкените са въглеводороди, които съдържат:

  10. Правилото на Марковников се прилага при: