Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя е вярната последователност на основните паралели на Земята от север на юг?

  2. Паралелът, който отстои на 66°33` южно от Екватора се нарича:

  3. В южното полукълбо най-голямата продължителност на денят е на:

  4. Атмосферният слой, който е най-близко до земната повърхност се нарича:

  5. На схемата за обща атмосферна циркулация със стрелки са отбелязани:

  6. Вид изолинии, свързващи точки на географска карта с еднакви стойности на количеството валежи за определено време се наричат:

  7. Енергията излъчена от Слънцето се нарича:

  8. На схемата за елементи на вълната, разстоянието между точки a и b и c и d се нарича:

  9. Колебателните движения, които водните частици извършват на океанската и морската повърхност се наричат:

  10. На схемата за разломни структури на земната кора, издигнатият блок между потъналите блокове, разделени с разлом се нарича:

Изходно ниво за 8-ми клас по география

Тестът е предназначен за ученици от 8-ми клас. Изработен е по новата учебна програма. Съдържа въпроси от затворен тип, само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 22:15:40
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin