Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете грешното твърдение:

  2. По време на Ренесанса най-голям разцвет получава:

  3. Кое от посочените твърдения не е вярно?

  4. Кой автор е от епохата на Просвещението?

  5. Какъв новият тип човек, който се разкрива в романа „Бел Ами”?

  6. Кой е авторът на „Хамлет”?

  7. От средата на ХІХ в. в Европа се оформя творческа среда, която дава тласък на развитието на модернизма, който е реакция срещу:

  8. Шарл Бодлер написва:

  9. Развитието на културата на Възраждането по нашите земи е свързано с нуждата:

  10. Какъв е конфликтът в творбата „Българи от старо време“?:

Входно равнище за 11. клас

Проверка на придобитите знания върху учебния материал от предходната учебна година. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 22:14:43
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin