Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Съоръженията под налягане трябва да имат устройства за непосредствено ограничаване на налягането, които да не допускат временно превишаване на налягането на флуида в тях:

  2. Не се допуска използване на плоски дъна за колектори с диаметър (по чл.28.4):

  3. Не се допуска експлоатацията на котли и топлообменници с дебелина на накипа върху нагревните им повърхности, по-голяма от:

  4. Колко пъти обслужващият персонал трябва да извършва проверка за изправното действие на нивопоказателите с пряко действие чрез тяхното продухване - за котли с работно налягане до 1,6 МРа включително?

  5. Манометърът, по който се управлява процесът в съоръжението под налягане, трябва да е преминал метрологичен контрол по реда на Закона за измерванията и да има валидни знаци, удостоверяващи, че му е извършена:

  6. Устройства за отвеждане на кондензата от тръбопровод за пара се монтират:

  7. Ползвателят на стационарно монтирани съдове под налягане независимо от периодичните технически прегледи, извършвани от органите за технически надзор, е длъжен да осигури извършването на външен и вътрешен преглед на съдовете под налягане най-малко веднъж на:

  8. Интервалите между периодичните проверки на настройката на предпазните клапани с пряко действие за котли, тръбопроводи за водна пара и гореща вода не трябва да бъдат по-дълги от:

  9. (Чл.40.2.4.) Устройства за отвеждане на кондензата от тръбопровод за пара се монтират:

  10. Когато поради конструктивни особености на съда е невъзможно да се извърши вътрешен преглед, се допуска той да се замени с:

Техническа безопасност на котли и съоръжения под налягане

Тест по дисциплина "Техническа безопасност на котли и съоръжения под налягане" за студенти във 2-ри курс от ВТУ "Тодор Каблешков". Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 22:13:22
Предмет: Техническа безопасност
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin