Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. На тежки и сухи почви и при високо стърнище подмятане се извършва с:

  2. При ранно производство на зеленчукови култури се използва разсад, който е:

  3. В зависимост от изискванията им към топлината, при отглеждането на зеленчуковите култури е необходимо да се знаят стойностите на:

  4. В овощарската практика са известни много и различни начини за присаждане на калем, но най-широко приложение намират:

  5. Всяко присадено овощно растение се състои от следните части:

  6. Какви начини за вегетативно размножаване познавате при овощните растения?

  7. Посочете зеленчукувите култури, които са средновзискателни към хранителните елементи (азот):

  8. Какъв е оптималния брой растения за реколтиране при царевица отглеждана за зърно при неполивни условия и планиран добив около 600 кг/дка при условие, че използвания хибрид е от групата 450-550 по ФАО?

  9. Посочете кои от културите според фотопериодичната им реакция, се отнасят към групата на т. нар. растения на дългия ден?

  10. Какви видове основна обработка на почвата за сеитба на пролетни култури познавате, в зависимост от вида на предшественика и времето на неговото прибиране?

Растеневъдни технологии

Тест за студенти от 3-ти курс за проверка на знанията. Включени са въпроси с единствен верен, както и с множество верни отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 22:13:01
Предмет: Агрономство
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin