Ензими

Тематичен тест за проверка на знанията по темата. Въпросите са от затворен тип - само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 22:12:35
Предмет: Биология
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ензимите се разделят в 6 главни групи в зависимост от:

  2. Ензимите от 4 главна група наречени лиази катализират:

  3. Белтъчната част при сложните двукомпонентни ензими се нарича:

  4. Веществото, което се образува вследствие на една ензимно катализирана реакция се нарича:

  5. Обикновено потискането на ензимното действие от денатуранти (висока tо С, тежки метали, силни минерални киселини и др.) е:

  6. Протеолитичните ензими катализират хидролитичното разграждане на белтъчните молекули. Към коя степен на специфичност могат да се причислят?

  7. Съществуват ензими, които се синтезират в клетките в неактивни форми. Процеса на активиране се състои в откъсване на участъци от собствената им полипептидна верига и освобождаване на активния им център. Те се наричат:

  8. Ензимите от 6 главна група наречени лигази катализират:

  9. Небелтъчната част при сложните двукомпонентни ензими се нарича:

  10. Веществото, което се подлага на ензимна катализа се нарича: