Методика на обучението по математика в детската градина - ІІ-ра част

Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 22:11:44
Предмет: Педагогика
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 48 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой е основоположник на методиката по аритметика и геометрия?

  2. Какво създава, чрез разработване на своите идеи, Адолф Дистервег?

  3. Кое понятие стои в основата на съвременните програми за детските градини?

  4. С колко свойства се характеризира всяка фигура от „Логическите блокове на Денеш“?

  5. Кои цветове се включват в свойството цвят в „Логическите блокове на Денеш“?

  6. Дайте определение за понятието множество:

  7. По кои начини могат да се задават множествата?

  8. При решаване на много задачи как е удобно да се представят множествата?

  9. Посочете вярното твърдение:

  10. При разлика на две множества А и В, можем ли да твърдим, че получаваме множество, което съдържа всички елементи от множество А, които не принадлежат на множество В: