Методика на обучението по математика в детската градина - І-ва част

Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 21:37:14
Предмет: Педагогика
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 49 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво включва обучението по матеметика в детската градина?

  2. Посочете коя от изброените задачи отговаря на методиката на обучението в детската градина?

  3. Каква е основната цел на на методиката на обучението по математика?

  4. Посочете най-общата методологическа основа на методиката на обучението по математика в ДГ?

  5. Каква е връзката на методиката на обучението по математика в ДГ с другите науки?

  6. С какво трябва да се съобразяват методите на изследване на обучението по математика?

  7. Посочете метод на изследване, с който си служи методиката.

  8. Какво включва подготовката в ДГ за училищното обучение?

  9. Посочете една от основните задачи на обучението по математика в ДГ?

  10. Довършете правилно изречението: „Обучението по математика в ДГ има значение за .......“