Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. MRS е:

  2. В конкурентна пазарна икономика пазарното равновесие:

  3. Втората основна теорема на благосъстоянието гласи:

  4. Мъртвото бреме на един данък:

  5. Промени, в резултат на които някой става по-добре без някой друг да стане по-зле са:

  6. Функцията на обществено безразличие на ролсианците има вида:

  7. Утилитаристите смятат, че общественото благосъстояние трябва да се представя чрез:

  8. Кое от следващите не е определящо за индивидуалното търсене на публични блага:

  9. Смесено колективно благо е:

  10. Кривите на търсене на колективни блага се намират чрез:

Финанси - данъци и данъчна политика

Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 21:35:47
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin