Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Системите за управление на АД са:
  2. Отговорността на съдружниците в СД е:
  3. КД се състои от:
  4. Всеки съдружник в ООД може да притежава:
  5. Капиталът на ООД се състои:
  6. За учредяването на ООД се изисква капитал в размер на:
  7. Активите на предприятието са:
  8. В зависимост от времето и пространството, пазарите биват:
  9. Думата „капитал” произхожда от латинската дума:
  10. СД е:

Примерен тест по Икономика

Примерен тест по икономика с 21 въпроса

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita