Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от твърденията е вярно?

  2. Придобиването използва предимно:

  3. Каква стратегия предполага навлизане на тайно в дългогодишен план:

  4. Степента на обвързване с чуждия пазар НЕ се определя от:

  5. Едно предприятие определяме като международно, когато мениджмънта:

  6. В колко групи Ансоф подрежда основните подходи към МП:

  7. Какво е характерно за франчайзинга от трета генерация?

  8. В дигиталната икономика за високо технологичните продукти е подходящо да се използва:

  9. Коя подред е фазата транснационализация от формирането на ЕСИТ:

  10. Кой мотивационен модел има доминиращо положение при първоначалния етап на интернационализация на фирмите:

Интернационализация

Тест за студенти от икономическите специалности за проверка на знанията. Всички въпроси са от затворен тип - имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 20:01:34
Предмет: Фармакология
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 38 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin