Държавен изпит по финансов контрол

Подготвителен тест за държавен изпит за специалност "Финансов контрол". Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 20:00:42
Предмет: Финансов контрол
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 42 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Информацията е съществена, ако пропускът и или неправилното и представяне би повлияло на:

  2. В МОС одитният риск се определя като:

  3. Кое от посочените е елемент на одитния риск?

  4. Кое от посочените определения е вярно?

  5. Рискът на разкритията е:

  6. Кое от посочените не е твърдение за вярност?

  7. Кое твърдение се нарушава с неосчетоводяването на приходи?

  8. Кое от посочените не представлява документиране на системите за вътрешен контрол?

  9. Кое от изброените е един от петте компонента на вътрешния контрол по COSO:

  10. Аналитични процедури се прилагат: