Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кине(с)тиката изследва:

  2. Комуникационната компетентност се детерминира от:

  3. Палеомедиите са:

  4. Интегриращата функция на бизнес комуникацията е:

  5. Сред параметрите на цивилизационната модалност са:

  6. Масовата комуникация:

  7. Междуличностната комуникация:

  8. Критическият медиен модел отчита:

  9. Вербалната комуникация:

  10. Журналистиката е четвъртата власт, защото:

Бизнес комуникации и PR

Примерен тест от учебника по "Бизнес комуникации и PR". Съдържа 22 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 20:00:21
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin