Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Според меркантилистите една нация може да стане по-богата, ако:

  2. Обозначението МОС означава:

  3. Обозначението ТОТ означава:

  4. Кое от изходните предположения в теорията на Хекшер-Олин е нарушено:

  5. Парадоксът на Леонтиев се изразява в това, че:

  6. Според теоремата на Рибчински, при постоянни продуктови цени, едно нарастване на количеството на единия производствен фактор ще предизвика:

  7. Според теоремата Столпер-Самуелсън поскъпването на трудоемката стока води до:

  8. Мито, изразено като фиксирана парична сума за физическа единица от стоката, се нарича:

  9. Кой от изброените термини, свързани с дъмпинга, е неверен:

  10. Ако за единица работно време в България се произвеждат 100 литра вино или 50 килограма сирене, а в Гърция за същото време – 30 литра вино или 20 килограма сирене, то тогава:

Световна икономика

Тест по световна икономика съдържащ 25 въпроса от затворен тип - всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 20:00:09
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin