Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Негативният подход към определяне на здравето е основа за развитие на здравна политика:

  2. Какъв е фокусът на салутогенезата:

  3. Посочете трите базови стратегии на промоцията на здраве:

  4. Що е чувствителност на скриниращия тест?

  5. Кой от 5-те основни дейности на ПЗ липсва?

  6. Каква е разликата между здравно обучение и промоция на здравето:

  7. Кои са предимствата на високо-рисковата стратегия за превенция?

  8. Какво означава специфичност на скриниращия тест?

  9. Какво е характерно за Образователния подход на ПЗ?

  10. Изискване за ефективен скрининг е:

Промоция на здравето

Тестът е предназначен за магистри по обществено здраве. Съдържа въпроси с един верен, както и с множество верни отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 19:58:57
Предмет: Социална медицина и организация на здравеопазване
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin