Изкуство и възпитание - характеристика на възпитанието чрез изкуство

Тестът е предназначен за студенти по ПУП или НУП. Включени са въпроси за възпитанието чрез изкуство. Всички въпроси имат само по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 19:58:09
Предмет: Педагогика
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 46 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. През кой век настъпват сериозни изменения в образованието, изразяващи се в преустройството на училището като цялостна система?

  2. Кой от подходите, изброени по-долу НЕ отговаря на идеята за възпитание чрез изкуство в педагогиката и свързаните с нея цели и задачи?

  3. Възможно ли е да се обхванат изцяло всичките измерения, метаморфози и превъплъщение на идеята за възпитание чрез изкуството от Древността до днес?

  4. Коя е първата и най-съществена характеристика на на педагогическото реформаторство?

  5. Защо възпитанието чрез изкуство заема основно място в извънкласните занимания?

  6. Кой от изброените методи за възпитание чрез изкуството е излишен?

  7. Дайте определение за това какво е изкуство?

  8. Посочете кои от изброените са чисти изкуства?

  9. Възможно ли е изкуствата да бъдат степенувани?

  10. Коя е основната цел на естетическото и художествено образование и възпитание?