Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. С кои от посочените съединения, основните оксиди не взаимодействат?

  2. Посочете изходните вещества за получаването на сапун:

  3. Кой от изброените разтвори се използва за отпушване отточни канали от полепнали мазнини?

  4. В кой ред са написани формулите на готварска сол, гасена вар и сода каустик?

  5. Какви продукти се получават при неутрализация на киселини с основи?

  6. С коя от посочените реакции се изразява химичния процес неутрализация?

  7. Основи се наричат съединения, във водните разтвори на които се съдържат:

  8. За кои съединения са характерни химични реакции с киселинни оксиди?

  9. Какъв е строежът на простото вещество хлор?

  10. Какво е физиологическото действие на хлора?

Химия за 7 клас - II-pа част

Тест за проверка на знанията по химия в 7-ми клас. Може да се ползва при тематични състезания или олимпиади. Тестът е разделен на три части и всички въпроси в него имат само по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 19:44:00
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 37 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin