Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Направете избор за химичния характер на елементите от алкалната група:

  2. По какъв признак са подредени елементите в алкалната група?

  3. Коя е характерната валентност за алкалните метали?

  4. Как се изменя химичния характер на алкалните елементи с нарастване на относителната атомна маса?

  5. Имате два еднакви водни разтвори за които се знае, че са на натриева основа и калиева основа. Как опитно можете да ги различите?

  6. Кой от алкалните елементи е с по-различни свойства от останалите?

  7. Защо при характеристиката на елементите от халогенната група астатият не се включва?

  8. Посочете единствения течен неметал:

  9. Посочете халогенния елемент с постоянна първа валентност в химичните си съединения:

  10. Кой от химичните елементи взаимодейства най-трудно с водорода и металите?

Химия за 7 клас - III-та част

Тест за проверка на знанията по химия в 7-ми клас. Може да се ползва при тематични състезания или олимпиади. Тестът е разделен на три части и всички въпроси в него имат само по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 19:43:53
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 41 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin