Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор!
  Христо Смирненски се отличава от другите български поети с:
 2. Смирненски наследява поетиката на символизма, но поезията му е новаторска. Кое е новото в нея?
 3. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение!
  Литературният критик Ефрем Каранфилов назовава Христо Смирненски „вечния юноша” в българската поезия заради:
 4. Новото в поезията на Христо Смирненски е:
 5. Ведбал е творчески псевдоним на:
 6. В творчеството на Христо Смирненски НЕ откриваме:
 7. Христо Смирненски е автор на стихосбирката:
 8. Христо Смирненски е творчески псевдоним на:
 9. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение!
  В стиховете на Смирненски градът като метафора на живота е:
 10. В цикъла „Децата на града” кой герой НЕ е от невинните жертви?

Творчеството на Христо Смирненски

Tест върху творчеството на Христо Смирненски за подкотовка на за матура.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-05-14 17:53:27
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita