Държавен изпит по "Финансов контрол"

Примерен тест за държавен изпит по финансов контрол към УНСС, 2010 г. Повечето въпроси са само с един верен отговор, но има и няколко с много верни отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 19:43:35
Предмет: Финансов контрол
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 45 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Методите в контрола биват:

  2. Експертната оценка представлява:

  3. Кое от посочените е принцип на контрола?

  4. Контрола в системата на задължително социално осигуряване като вид е:

  5. АДФИ е администрация към:

  6. Данъчните задължения на местни ФЛ по ЗДДФЛ са за доходи:

  7. С ДДС се облага:

  8. Не са данъчно задължени лица:

  9. С данък върху разходите по ЗКПО не се облагат:

  10. Облагат се с годишен патентен данък, за доходите от патентни дейности, ФЛ при условие, че: