Маркетинг

Теста може да послужи като самоподготовка за изпита по маркетинг в Икономически университет - Варна. Всички въпроси са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 19:30:23
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое твърдение за маркетинговия микс е грешно?

  2. При свръх (извънредно) търсене се прилага:

  3. Посочете общата черта между Viral, Buzz, Guerrilla и Undercover маркетинг:

  4. PESTEL анализът има за цел:

  5. Компаниите могат да оказват въздействие върху факторите на микрониво?

  6. Факторите на макрониво оказват по-силно влияние върху бизнеса отколкото факторите на микрониво?

  7. Етносът и религията са фактори на:

  8. Съвременните комуникационни технологии се анализират в рамките на:

  9. Кое от следните твърдения за „Маркетинговото разузнаване“ е НЕвярно:

  10. Кое от изброените НЕ е сред основните източници на информация в подсистема „Маркетингово разузнаване":