Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Комуникацията е:

  2. Основно правило е текстът да се оформи като:

  3. Препинателните знаци се поставят след:

  4. Когато цитираме чужди мисли, те:

  5. Един от принципите, върху които се основава доброто писане, е:

  6. Стилът на документа се отличава с:

  7. Един от седемте принципа на бизнес комуникациите (С-та), е:

  8. Дизайнерски решения при оформяне на текст:

  9. Структурата, която се спазва при оформяне на съдържанието, е:

  10. За усъвършенстване постройката на речта се редактира:

Устни и писмени комуникации

Тест за 1-ви курс за проверка на знанията. Включени са основни въпроси - що е комуникация, видове, оформяне на документи, електронен мениджмънт. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 19:29:51
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin