Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Релацията на „държавни органи - администрация” е:

  2. Държавните органи се обособяват в съответствие с …. критерия.

  3. Главните институции на Европейския съюз са:

  4. Законът за администрацията урежда:

  5. Според Закона за администрацията основните принципи на дейност на администрацията са:

  6. Министерството е:

  7. Държавната служба обхваща лица на изборна или щатна длъжност на ... нива:

  8. Държавната администрация се подразделя на:

  9. Типологията на длъжностите в администрацията на Европейската комисия са:

  10. Основните функции на държавната администрация са:

Държавна власт и държавна администрация

Тест за проверка на знанията по дисциплината. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:56:21
Предмет: Държавна власт и държавна администрация
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 52 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin