Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Разстоянието между две селища на картата е 20 см. Мащабът е 1:40 000 000. Какво е действителното разстояние между двете селища?
  2. Кой природен компонент определя наименованието на природната зона?
  3. В коя двойка “страна – природен ресурс” има несъответствие?
  4. Кой демографски показател разкрива отношението между броя на хората, които живеят на дадена територия и нейната площ?
  5. Мегалополисът Босваш е разположен в:
  6. В кой ред всички държави по форма на управление са републики?
  7. Кой от отраслите се отнася към първичния сектор на стопанството?
  8. В кой географски регион настъпват най-големи промени в политическата карта след 1990 г. и в страните му се провеждат реформи за преход към пазарно стопанство?
  9. Кое твърдение за Япония НЕ е вярно?
  10. Кой от изброените проблеми НЕ е глобален?

Матура по география и икономика

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът по география и икономика съдържа 30 задачи с избираем отговор, две практически задачи и задача за написване на писмена разработка. Тук ще намерите само тестовите задачи.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-04-28 22:07:55
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita