Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Живата материя:

  2. За основна биологична система можем да приемем:

  3. Кой от посочените примери НЕ е част от мезосистемата?

  4. За поддържането на трите биологични системи – микросистемата, мезосистемата и макросистемата е вярно, че:

  5. Различията между организмите намаляват:

  6. Функционалната роля на хлоропластите в растителната клетка, в растителния организъм и в биосферата определят глобалния извод, че:

  7. Кой от компонентите на макросистемата екваториална и тропична дъждовна гора обхваща най-много индивиди?

  8. Молекулите на фосфолипидите и белтъците, изграждащи плазмената мембрана, са съставни части на:

  9. За разлика от неживата материя, живата материя:

  10. Обменните процеси, типични само за живата материя, включват:

Равнища на организация на живата материя

Тест за проверка на знанията по биология в 11-ти клас. Включени са въпроси със един отговор, както и въпроси с много верни отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:55:25
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin