Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпроси от 1 до 3 включително

  „Човек видял пашкул. Дълго стоял и се взирал в него, докато пашкулът не започнал да се пропуква и от малката цепнатина се опитала да излезе пеперуда. Минало доста време, но пеперудата сякаш била изоставила своите усилия и сякаш била спряла да опитва да излезе от пашкула. Човекът бил нетърпелив да види раждащата се пеперуда и решил да и помогне да се появи. Разцепил пашкула. Но пеперудата все още била слаба и немощна, тялото й било малко и недоразвито, а на крилете не достигали сили да се разтворят. Човекът наблюдавал пеперудата в очакване тя да разгърне крилете си в красив полет, но това не се случило. Тя пълзяла в агония по земята, докато не издъхнала....“

  Текстът е:

 2. В текста са използвани глаголни форми от:

 3. Запишете броя на определенията в текста:

 4. В кое от изреченията НЕ Е допусната правописна грешка?

 5. В кой ред е допусната пунктуационна грешка?

 6. На финала на коя приказка може да се постави поговорката

  „Работата краси човека, а мързелът го грози”?

 7. С кой израз може да бъде завършено изречението?

  Библейският мит за Сътворението се основава на идеята, че светът е създаден от:

 8. Кое изречение е начало на народна приказка?

 9. Коя творба е фолклорна приказка?

Български език и литература за 6-ти клас

За проверка на знанията, усвоени в 5-ти клас по български език и литература. Тестът съдържа 10 въпроса, само един верен отговор. Може да се ползва и като изходен тест за петокласници.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:53:42
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 9 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin