Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. България е малка държава от европейския югоизток, заемаща около 1% от населението и площта на континента. Нейната територия е:

 2. Крайна южна точка на България е:

 3. В коя отточна област попада река Марица?

 4. В по-голямата част от страната пълноводието на реките е през:

 5. Най-дългата река на територията на България е:

 6. На коя природна област отговаря текста?

  Върху рохкавата скала льос са разположени най – плодородните почви - черноземите. В най-южните части на равнината на границата с Предбалкана се появяват сиви горски.

 7. На коя природна област отговаря текста?

  Според характерните черти на релефа областта се поделя на следните подобласти: Осоговско-Беласишка с долината на река Струма, Рило-Пиринска с долината на р.Места, Западнородопска и Източнородопска подобласт.

 8. Към коя езикова група се отнасят българите?

 9. Коя е втората по многобройност народностна група в България?

 10. Определя се от броя на родените деца на 1000 души за определен период.

  Кой е демографския показател?

География на България

Тест за проверка на знанията върху географията на България. Всички въпроси са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:53:30
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin