Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изменение на положението с течение на времето на една точка спрямо дадена координатна система, наричаме:

  2. Явлението резонанс се появява, когато:

  3. Налягане е:

  4. Течните тела:

  5. Измерителна единица за силата е:

  6. Двете аналитични условия за равновесие на произволен брой съравнинни сходящи сили е:

  7. Абсолютно еластичен удар между две тела е такъв удар, при който:

  8. Състояние на материята с определена форма и размер?

  9. Промяната на състоянието от твърдо в течно се нарича?

  10. Центростремителното ускорение е:

Тест по физика

Тестът обхваща материал по физика до 12-ти клас. Включени са въпроси само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:53:12
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin