Клас Паякообразни

Тест за оценка на усвоения учебен материал по биология, засягащ темата „Клас Паякообразни”- седми клас. Тестът съдържа 24 въпроса и е предназначен за решаване в рамките на един учебен час.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:52:55
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Представителите от клас Паякообразни са:

  2. Кое от изброените твърдения описва правилно клас Паякообразни?

  3. Тялото на паякообразни е покрито от:

  4. Коя от следните систематични групи включва в себе си всички останали?

  5. Ако един организъм е многоклетъчен с тяло разделено на главогръд и коремче, то той принадлежи към клас:

  6. Кое от следните твърдения,отнасящи се за представителите на клас Паякообразни доказва факта, че класът принадлежи към тип Членестоноги?

  7. Паякообразните дишат с:

  8. Главните отделителни органи при Паякообразни са:

  9. Коя от изброените характеристики е обща за клас Ракообразни и клас Паякообразни?

  10. Нервната система при Паякообразни е: