Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ако трябва да повторите класическия експеримент на С. Аш върху конформността каква задача ще зададете на своите изследвани лица?

  2. Алкохолът засилва вероятността да се извърши агресивно действие, главно защото:

  3. Вярно ли е, че мъжете са по-агресивни от жените?

  4. Дадено лекарство най-добре би се рекламирало по телевизията от:

  5. Дали любезните думи и усмивката на келнерката ще й донесат повече бакшиши може да се изследва най-добре по метода на:

  6. Дали човек ще прояви агресивност зависи от:

  7. Данни от експериментално изследване показват, че ако човек е бил обиден от някого, гневът му ще премине най-бързо:

  8. Експерименталните данни показват, че ако човек излее гнева си към този, който го е разгневил:

  9. Какво НЕ участва, когато убеждението се формира по периферен път:

  10. Какво означава конформизъм?

Увод в социалната психология

Изпитен тест в НБУ, дистанционно обучение - курс "Увод в социалната психология". Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:52:18
Предмет: Социална психология
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin