Право на Европейския съюз

Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:51:52
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Началото на европейската интеграция се счита, че е поставено с:

  2. Европейският съюз е създаден с:

  3. Политическото сътрудничество между държавите-членки по външнополитически въпроси започва с:

  4. Общият пазар е завършен:

  5. Посочете грешното от следните твърдения:

  6. Съгласно практиката на Съда на ЕС посочете кое от посочените твърдения е грешно:

  7. Външното представителство на Съюза в областта на общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) се осъществява:

  8. След договора от Лисабон държава-членка може да напусне доброволно Съюза:

  9. Присъединяването на нова държава-членка към Съюза става:

  10. Принципът на лоялно сътрудничество, прогласен в чл. 4 (3) от ДЕС: