Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кои са знаците на подчертаните химични елементи,записани в реда на изброяваните им в текста по-долу.

  Калцият е елемент, важен за поддържане на зъбната и костната система в човешкия организъм. Калият спомага за регулиране на водата в клетките и поддържа баланса на течности в организма. Натрият влияе стимулиращо върху клетките на костната система и е важен за работата на мускулите.

 2. В коя двойка съединения хлорът проявява само първа валентност?

 3. Молекулата на метана съдържа атоми на два химични елемента - въглерод (С) и водород (Н). В това съединение въглеродът проявява четвърта, а водорода първа валентност. Определете коя от посочените формули е формулата на метана:

 4. Кое от наименованията на дадените съединения е непълно?

 5. Коя е формулата на дихлорен оксид?

 6. В промишлеността амонякът се получава от азот и водород по уравнението:

  N2 xH2 2NH3

  На колко е равен коефициента х?

 7. Кое физично свойство НЕ е характерно за калия при стайна температура?

 8. Кои са веществата Х и У в схемата?

  X У

  KCl ← Cl2 → HCl

 9. Кое е физиологично действие на хлора?

 10. Кое е веществото Х в схемата?

  O2 → Основен оксид

  Х

  H2O → Основа

Химия и опазване на околната среда - 7-ми клас

Тестът е за проверка на изходящото ниво на знания на учениците и включва въпроси, свързани с учебното съдържание на предмета "Химия и ООС" за 7-ми клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:50:56
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin