Икономика на здравеопазването

Тест с 12 въпроса по икономика на здравеопазването за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:50:33
Предмет: Здравен мениджмънт
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Като какъв тип система следва да се характеризира икономиката на здравеопазването?

  2. С какво е свързано намалението на дела на заетите в материалното производство и увеличаването на дела на заетите в отраслите на обслужването?

  3. Кой е основният начин за реализиране на пълноценна здравна помощ на населението?

  4. Как се отразява намаляването на заболеваемостта с временна нетрудоспособност върху брутния вътрешен продукт?

  5. На кого е възложено изпълнението на Стратегията за е-здравеопазване?

  6. Като какъв труд може да бъде охарактеризиран медицинския труд?

  7. Кой фактор не взема участие при определяне равнището и характера на заболеваемостта?

  8. Кой от посочените принципи не се явява основен принцип на електронното здравеопазване?

  9. Съотношението между адекватността на материалната и кадровата осигуреност, служи за изчисляване на:

  10. Какъв тип показател е брутната икономическа ефективност в здравеопазването?