Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В детската градина изобразителната дейност включва следните видове дейности:

  2. При рисуването с бои (акварел или темпера) създаването на формата тръгва от:

  3. Моделирането включва работа с:

  4. При апликирането децата се запознават с:

  5. Рисуването в детската градина бива:

  6. Рисуването на отделни предмети, коя възрастова група затруднява най-много:

  7. Каква е основната цел на сюжетното рисуване?

  8. Върху какво влияят ситуациите по моделиране?

  9. Коя е по-лесна задача за детето - моделирането или рисуването?

  10. В коя възрастова група децата се научават да уточняват представите за формата на предметите и за техния строеж?

Методика на обучението по изобразително изкуство в детска градина

Примерен тест по методика на преподаването на изобразително изкуство в детска градина. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:49:51
Предмет: Изобр. изкуство
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin