Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Компетентни органи при внос и износ на суровини, фуражи и храни са органите на:

  2. Националната система за граничен ветеринарен контрол и карантина има за цел при внос в страната да опазва:

  3. При внос всяка пратка се придружава с:

  4. Без ветеринарно-медицинско разрешително се допуска внос на:

  5. Карантината при внос продължава най-малко:

  6. Внос на месо и месни продукти се допуска само от страни, в които през последните:

  7. Лицето, отговорно за внасянето на пратката, най-малко два работни дни преди пристигането и на ГКПП е длъжно да представи:

  8. Ветеринарният инспектор в склада, след разтоварване на пратката:

  9. След получаване на резултатите от изследванията:

  10. Когато проверките установят, че стоките не отговарят на ветеринарно-медицинските изисквания за внос, държавният ветеринарен лекар разпорежда пратките да се:

Мерки при внос и износ на фуражи и храни

Тестът е свързан с разпоредбите на граничните и митническите власти при внос, износ и граничен контрол на храните. Всички въпроси са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:49:10
Предмет: Митническа политика
Предназначен за: Ученици
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin