Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Промяната на автономните данъци изменя стойността на мултипликатора.

  2. За да се увеличат бюджетните приходи, данъците също трябва да се увеличат.

  3. Независимо от намаляването на дохода, което предизвиква, увеличаването на данъците води до по-голям бюджетен излишък.

  4. Ако заетостта е под пълната, еднаквото увеличаване на трансферите и правителствените разходи за стоки и услуги води до еднакво увеличаване на производството.

  5. Преминаването на икономиката към фазата на икономическата криза води до увеличаване на бюджетния дефицит.

  6. Фискалната политика може да се справи с безработицата, но не и с инфлацията.

  7. Ако производството надхвърля производството при пълна заетост, структурният излишък на бюджета е по-малък от фактическия и разликата между тях е равна на цикличния бюджетен излишък.

  8. Дефицитният бюджет може да изведе икономиката от кризата, но ще причини инфлация.

  9. Експанзионистичната фискална политика се състои в увеличаване на правителствените разходи, трансферите и данъците.

  10. Въздействието на фискалната политика върху съвкупното търсене зависи от това в кой участък от кривата на съвкупните разходи се намира икономиката.

Макроикономика

В теста са включени 86 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:47:41
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 86 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin