Българското Възраждане XVIII - XIX век

Тестът е за междинна диагностика по "Човекът и обществото" в 4 клас. Съобразен е с ДОИ за очакваните резултати от обучението по съответната тема. Всички въпроси са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:38:33
Предмет: Човекът и обществото
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Времето за борба за нова просвета, самостоятелна българска църква и за национално освобождение се нарича:

  2. „История славянобългарска” е създадена през 1762 г. от:

  3. Какъв вид училище е било създадено през 1835 г. в Габрово?

  4. Петър Берон написва „Рибният буквар” през:

  5. В кой град през 1846 г. отваря врати първото класно училище в България?

  6. През 1870 г. султанът дал право на българите да имат своя, отделна от гръцката църква, начело с:

  7. Просветно средище през Възраждането, където българите се събирали да четат книги и вестници, да организират театрални представления, са били:

  8. Първото българско издателство е:

  9. Никола Фичев (Кольо Фичето) бил известен:

  10. Ктитор е лице, което: