Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Ако гражданите в ЕС съберат 1 милион подписа, те:

 2. Абревиатурата „ЕОВС” означава:

 3. В кой документ на ЕС е въведена политиката за защита на правата на потребителите?

 4. В кой документ на ЕС се въвежда правото на гражданска инициатива?

 5. Дейността на Европейския Съвет е уредена за първи път в:

 6. Изберете липсващото в следния текст:

  „............ съдейства за закрилата на здравето, сигурността и икономическите интереси на потребителите, както и за развитието на тяхното право на информация, просвета и само организиране с цел защита на техните интереси.”

 7. Европейския съвет приема своите решения:

 8. Европейския съд по правата на човека е със седалище в:

 9. Единният европейски акт представлява:

 10. ЕОВС се учредява през:

Право на ЕС

Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:25:39
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin