Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Застрахователният договор по Карго застраховка може да се сключи от:

  2. Всички щети, които са възникнали в резултат на грубо небрежни или умишлени действия на застрахования:

  3. Коя от следните застраховки “Отговорност” е задължителна според Кодекса за застраховането:

  4. Застрахователната вноска по застраховка “Каско” се определя на базара на тарифни числа. Тези числа обикновено се дават:

  5. Лизинговите компании:

  6. Отговорността на застрахователя при застраховка на сгради е:

  7. Пътуването с лечебна цел при застраховката “Помощ при пътуване в чужбина”:

  8. Намаляването на срока на срочната застраховка в случай на смърт, при равни други условия, води до:

  9. Застрахователният договор по застраховка “Живот” се сключва:

  10. Под “прекъсване на производството”, от застрахователно-техническа гледна точка се разбира всяко нарушаване на производствения процес (частично или тотално), което е в резултат на:

Застрахователни продукти

Тест за проверка на основни знания за застрахователните продукти. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:25:16
Предмет: Застрахователно дело
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin