Тест по физика за подготовка за матура

държавен зрелостен изпит по физика и астрономия, подготовка за кандидат студенти. Проверка на знанията.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-04-15 18:21:08
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кои са токовите носители в металите?
 2. Два проводника са изработени от един и същ метал, но имат различни дължини и диаметри на напречното сечение. Съпротивлението на първия проводник е R1 = 1 . Колко е съпротивлението R2 на втория проводник?
  test fizika
 3. Как зависи специфичното съпротивление на металите от температурата?
 4. На колко са равни амплитудата А и честотата на хармоничното трептене, чиято графика е показана на фигурата?
  test fizika
 5. На две пружини с коефициенти на еластичност k1 = 100 N/m и k2 = 400 N/m са окачени теглилки с еднакви маси. На колко е равно отношението v1/v2 на честотите, с които трептят двете пружинни махала?
 6. Колко е дължината на електромагнитна вълна с честота 120 MHz? Скоростта на светлината във вакуум е 8 c 3*108 m/s.
 7. Коя от записаните дължини на електромагнитна вълна съответства на видима светлина?
 8. Монохроматична светлина с дължина на вълната λ = 630 nm във вакуум преминава в стъкло с показател на пречупване n = 3/2 . Колко е дължината на вълната λ1 и скоростта на разпространение u на светлинната вълна в стъклото?
 9. Светлинен лъч, изобразен на фигурата, пада от среда 1 в среда 2 . Като използвате таблицата за показателите на пречупване, посочете коя двойка среди съответства на хода на лъча.
  test fizika
 10. Граничният ъгъл при преминаване на светлина от вода във въздух е 48 . Лампата L на дъното на аквариум с вода излъчва светлина във всички посоки. Кой от двата лъча, изобразени на фигурата, търпи пълно вътрешно отражение на границата между водата и въздуха?
  test fizika