Местоимения

Тестът проверява знанията върху местоименията, както и правилната им употреба. Може да се използва и за подготовка за НВО. Всички въпроси са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:21:54
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Къде личното местоимение е употребено неправилно?

 2. В кое изречение МУ е притежателно местоимение:

 3. Кое местоимение има падеж:

 4. Каква е синтактичната служба на притежателното местоимение в изречението:

  “Винаги им помагах, но благодарността и не ме интересуваше.”

 5. Кое от местоименията е относително:

 6. Кое е вярно за притежателните местоимения?

 7. В изречението “Който от вас ми го донесе, ще му дам половината от богатството си.”:

 8. В кой от редовете има неправилно употребено местоимение?

 9. В изречението “Тая кръчма беше една дълбока изба в която се слазяше по една стръмна и извита стълба”:

 10. Къде е допусната грешка?