Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Ебонитова пръчка е наелектризирана чрез натриване с парче вълнен плат. След наелектризирането:
 2. Маслена капка с начален заряд q = –4,8*10–19 C губи 2 електрона при облъчване с ултравиолетова светлина. Елементарният електричен заряд е e 1,6*10-19C. Колко е зарядът на капката след облъчването?
 3. Две заредени топчета, разположени на разстояние r = 0,01 m едно от друго се привличат със сила F = 1 N. На коя графика правилно е изобразена зависимостта на силата на взаимодействие F от разстоянието r между тях?
  test fizika
 4. На фигурата е показана една от силовите линии на електростатичното поле, създадено от точковите заряди 1 и 2 . Какви са знаците на двата заряда?
  test fizika
 5. На протон, който се намира в еднородно електростатично поле, действа сила F в посоката, изобразена на фигурата. Коя от стрелките изобразява посоката на интензитета на електростатичното поле?
  test fizika
 6. Частица със заряд q се движи в електростатично поле между две точки M и N с потенциали съответно M и N . Колко е работата А, която извършват електричните сили върху частицата по време на нейното движение?
 7. Коя връзка между единиците НЕ е вярна?
 8. Точков заряд q е доближен до незаредена метална сфера S. Как взаимодейства сферата със заряда?
  test fizika
 9. На фигурата са означени напреженията и зарядите върху четири кондензатора. Кой от кондензаторите има най-голям капацитет?
 10. През нагревателя на печка тече ток I = 5 А в продължение на t = 2 min. Колко заряд е преминал през напречното сечение на нагревателя за това време?

Тест по физика за подготовка за ДЗИ

държавен зрелостен изпит по физика и астрономия, подготовка за кандидат студенти. Проверка на знанията.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-04-15 16:08:34
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita