Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. На 1 ноември отбелязваме:

 2. Кой приема законите в Република България?

 3. Кой девиз е изписан върху герба на Република България?

 4. За коя трудова дейност на хората има най-благоприятни условия в Дунавската равнина?

 5. Застрашените от изчезване растения и животни в България са изброени и описани в:

 6. Коя забележителност се намира в столицата София?

 7. Кое твърдение за Рило-Родопската област е ВЯРНО?

 8. За коя част на България се отнася описанието:

  Простира се между Родопите и Средна гора.

  Плодородните и ниски земи се напояват от река Марица и нейните притоци.

 9. Кое от твърденията за местоположението на големи български градове е ВЯРНО?

 10. С какво се свързва управлението на хан Аспарух?

Човекът и обществото - НВО за 2018 г.

Тестът е за Националното външно оценяване в IV-ти клас на Министерството на науката и образованието от 16 май 2018 г. Всички включени въпроси са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:19:17
Предмет: Човекът и обществото
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin