Химия и опазване на околната среда

Тестът е предназначен за проверка на знанията на учениците по химия и опазване на околната среда върху изучения материал през годината. Може да се ползва като тест за изходно ниво. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:18:32
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Атомът е електронеутрална частица, защото броят на:

  2. Електронният облак е:

  3. Коя от характеристиките не се отнася за всички видове атомни орбитали (АО)?

  4. Според правилото на Хунд два електрона с еднакви n и l и различни m:

  5. Съгласно принципа на Паули, върху една атомна орбитала не могат да се намират:

  6. С нарастване на поредния номер по периоди електроотрицателността на елементите:

  7. Ковалентна неполярна връзка се осъществява само между:

  8. Необходимо и достатъчно условие за образуването на донорно-акцепторната връзка е наличието на:

  9. Хибридизацията е модел на, който обяснява:

  10. Колко хибридни орбитали се образуват при sp3d2-хибридизация на атомните орбитали на един атом?