Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете правилната комбинация от източник и неговия спектър на излъчване.
  2. В коя група НЯМА посочен луминесцентен източник на светлина?
  3. Обясняването на кои явления е наложило въвеждането на квантовия модел на светлината?
  4. На коя част от спектъра съответства електромагнитна вълна с дължина на вълната λ = 200 nm?
  5. При отражение на електрони от кристал се наблюдава дифракционна картина. Този опит потвърждава:
  6. При какво условие може да се генерира лазерно лъчение в дадена среда?
  7. Каква е ролята на водата, която преминава през ядрения реактор?
  8. Кои частици участват в състава на атомното ядро?
  9. За 16 денонощия количеството на радиоактивен изотоп е намаляло 16 пъти. Колко денонощия е периодът на полуразпадане на този изотоп?
  10. Колко неутрона N има в ядрото на изотопа X, получен при реакциятаtest fizika

ДЗИ по физика и астрономия вариан 2

държавен зрелостен изпит по физика и астрономия, подготовка за кандидат студенти.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-04-15 13:55:27
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita