География - ДЗИ 7

Примерни тестови задачи свързани с ДЗИ на МОН.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Матeматичeските способи за изобразяване на земната повърхност или на част от нея върху плоскост, така че да има нaй – пълно съответствие между действителната и изобразената форма на обекта се наричат:
  2. Живите организми на Земята образуват:
  3. Кой от посочените природни рискове НЕ е предизвикан от екзогенните процеси?
  4. Кои от посочените ресурси са невъзобновими?
  5. Процесът на рязко увеличаване на броя на населението се нарича:
  6. Коя от изброените организаннн НЕ е част от ООН?
  7. Кой от посочените стопански отрасли се включва към първичния сектор?
  8. В коя от изброените групи страни е включена държава, която НЕ е производител и износител на памук?
  9. За кой от изброените региони се отнася характеристиката: / Населението на региона е около 5% от световното. То е неравномер, но разпределено по територията на региона, като средната гъстота е приблизително 17 д/км2. Най-голям дял от населението е заето във вторичния и третичния сектор на икономикат
  10. Кой от изброените райони на САЩ е слабо заселен?