Еукариотна клетка

Тест по биология и здравно образование за проверка на усвоените знания по темата. Включени са въпроси за клетъчни органели, структура на еукариотната клетка, функции на клетката. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 14:22:03
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кое от посочените твърдения е вярно? При облекчената дифузия:

 2. Концентрацията на K(+) в червените кръвни клетки е много по-висока от тази в кръвната плазма, но въпреки това калиевите йони продължават да преминават навътре в клетката.

  Процесът, чрез който те се придвижват се нарича:

 3. За лизозомите е вярно, че:

 4. Къде се синтезират белтъци?

 5. В хлоропластите зеленият пигмент хлорофил е разположен в:

 6. Кои от посочените процеси НЕ са характерни за всички клетки:

 7. Коя от посочените структури НЕ е необходима за транспорт на веществата при плазмената мембрана?

 8. Кое от посочените НЕ се отнася към общите или универсалните органели?

 9. Полизомата е изградена от:

 10. Кои от посочените вещества НЕ се секретират от нито един вид животински клетки?