Тест по Макроикономика за 2-ри курс

Изпитен тест по Макроикономика със 79 въпроса, предназначен за студенти 2 курс от Техническия университет. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 14:20:17
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 42 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. ….........са най-големият компонент,.............са сравнително най-стабилният във времето компонент на съвкупните разходи:

  2. Личният разполагаем доход на домакинствата:

  3. Личният разполагаем доход на домакинство, което плаща 170 лв данъци, получава 110 лв трансферни плащания, спестява 200 лв. и изразходва за потребление 710 лв е:

  4. С увеличаване на личния разполагаем доход на домакинствата:

  5. Ако пределната склонност към потребление МРС е 0,7, това означава, че:

  6. Брутните инвестиции:

  7. Брутните инвестиции са по-високи при:

  8. Правителствените покупки:

  9. Правителствените покупки:

  10. Функцията на съвкупните разходи представя планираните съвкупни разходи като зависими от: